1
2
 
3
4
  
     
5
 
6
 
7
 
   
8
  
9
 
10
 
11
  
12
 
13
 
14
 
 
    
 
15
 
16
  
 
 
  
17


Du måste hålla din enhet i landskapsläge/liggande för att korsordet ska fungera som bäst.