1
2
3
 
4
5
 
 
   
 
 
  
6
7
  
8
  
9
 
10
   
11
12
 
    
13
 
     
 
  
14
 


Du måste hålla din enhet i landskapsläge/liggande för att korsordet ska fungera som bäst.