1
2
3
 
  
    
4
 
 
 
 
 
     
5
 
6
  
7
 
8
9
 
  
10
 
  
11
   
12
13
 
14
      


Du måste hålla din enhet i landskapsläge/liggande för att korsordet ska fungera som bäst.